CZYTOGRUSZKA

CZYTOGRUSZKA

 

FUNKCJA:

LOKALIZACJA:

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

REALIZACJA:

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII DO OGRZEWANIA/CHŁODZENIA:

SZCZELNOŚĆ:

NAGRODY/CERTYFIKATY:

 

 

 

KLUB MALUCHA + KAWIARNIA

POZNAŃ-SZCZEPANKOWO

131 m2

2013

 

14,9 kWh/m2a

0,44 h-1

CERTYFIKOWANY BUDYNEK

PASYWNY PASSIVE

HOUSE INSTITUTE

W DARMSTADT

 

 

WSPÓŁPRACA:

 Prace projektowe rozpoczęliśmy się od stworzenia pierwszej koncepcji uwzględniającej przepisy lokalne oraz uwarunkowania samej działki. Następnie wykonaliśmy obliczenia w programie PHPP do projektowania budynków pasywnych, by sprawdzić w jakim stopniu nasze rozwiązania będą efektywne energetycznie. Obliczyliśmy współczynniki przegród zewnętrznych, dobraliśmy stolarkę okienną i drzwiową, jak również centralę wentylacyjną z GWC. Otrzymaliśmy zużycie energii do celów grzewczych 23 kWh/m2a, co wskazuje na dobry wynik, lecz niewystarczający dla budynków pasywnych. By zapotrzebowanie budynku do celów grzewczych wynosiło poniżej 15 kWh/m2a, postanowiliśmy poszukać rozwiązań projektowych [dopracować kształt bryły i rozmieszczenie okien]. Pozwoliło nam to obniżyć zapotrzebowanie budynku na ciepło o 8 kWh/m2a, nie zwiększając kosztów inwestycyjnych.

KONCEPCJA

 

REALIZACJA

COPYRIGHT      PASYWNY M2

PROJEKT GRAFICZNY: SZYMON KACZMAREK